0

ข้อตกลงการใช้บริการ PaySmile

Posted December 6th, 2011 in Uncategorized by admin

1. “ผู้ซื้อ” จะต้องโอนเงินเข้าบัญชีที่ PaySmile ระบุไว้ในหน้า Payment เท่านั้น
2. “ผู้ขาย” ต้องส่งสินค้าด้วยระบบ EMS หรือ ลงทะเบียนเท่านั้น เพื่อนำ Tracking ID มาแจ้งให้กับผู้ซื้อ ในกระทู้ของ Shipment นั้นๆ
3. “ผู้ขาย” ต้องเก็บข้อมูล หลักฐาน ในการส่งมอบไว้ให้ละเอียดที่สุด เช่น รูปถ่ายบรรจุภัณฑ์​ รูปถ่ายสินค้า รูปถ่ายขณะบรรจุสินค้า รูปถ่ายใบเสร็จการส่งไปรษณีย์ เพื่อเป็นหลักฐานในการอ้างอิง และสนับสนุน หากกรณีการซื้อขายมีปัญหา
4. “ผู้ซื้อ” ต้องแจ้ง Confirm ยืนยันสินค้าถูกต้อง หลังจากได้รับสินค้าโดยเร็วที่สุด ในหน้ากระทู้ Shipment ดังกล่าว
5. หาก “ผู้ซื้อ” ไม่ได้ Confirm ยืนยันรับสินค้าถูกต้อง และขาดการติดต่อเกิน 30 วัน นับจากวันส่งสินค้า จะถือว่า การสั่งซื้อสินค้านั้น ได้รับสินค้าถูกต้องแล้วสมบูรณ์
6. การแจ้งข้อมูล และร้องเรียน ห้ามมิให้ผู้ใด แจ้งข้อมูลเท็จ หรือตั้งใจบิดเบือน ส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือทั้งหมด มิฉะนั้น จะถือว่า ท่านไม่ซื่อต่อการซื้อขาย และจะถูกปรับเป็นฝ่ายเสียเปรียบ ในกรณีที่มีปัญหาเกิดขึ้น

Comments are closed.